Product search
Company Info
Contact

Factory1: Dunao Cun, Yunlong, Yinzhou, Ningbo,China 

Factory2: 50meters wast of Ningbo beltway expressway,Zhenghai,Ningbo,China;

Office:#188 Xinfu Road, XiufengCun, Gaoqiao, Yinzhou,Ningbo,China;

Tel: +86 574 8705 3552 

Fax:+86 574 8705 3552

Email: sales@chim-mfg.com 

          cmmind@163.com

 

You are here: Home » Contact Us
Contact Us

Factory 1: Dunao Cun Yunlong, Yinzhou, Ningbo,China 

Factory 2:50meters wast of Ningbo beltway expressway,Zhenghai,Ningbo,China;

Office:#188 Xinfu Road, Xiufeng Cun,Gaoqiao,Yinzhou,Ningbo,China;

Tel: +86 574 8705 3552 

Fax:+86 574 87053552                                                                                               

E-mail: sales@chim-mfg.com 

            cmmind@163.com