Product search
Categories
Contact

Factory1: Dunao Cun, Yunlong, Yinzhou, Ningbo,China 

Factory2: 50meters wast of Ningbo beltway expressway,Zhenghai,Ningbo,China;

Office:#188 Xinfu Road, XiufengCun, Gaoqiao, Yinzhou,Ningbo,China;

Tel: +86 574 8705 3552 

Fax:+86 574 8705 3552

Email: sales@chim-mfg.com 

          cmmind@163.com

 

Home entertainment electronics

    Game machine; entertainment machine

    Group of Home entertainment electronics has been presented above, please contact us if you want more Home entertainment electronics and home entertainment machine.